Er der liv i bistaderne?

Så blev det vist endeligt en lille smule forår eller noget der ligner lidt, jeg besluttede at det var forår nok til at lette lågene på bistaderne.
Rent faktisk havde jeg lettet lågene i 5 sekunder for 3 uger siden, blot for at se om der var liv, men denne gang var kigget lidt længere.

Der har været stille her på parkalle.com alt for længe, men en lang vinter og sygdom sætter en stopper for mange ting. Men nu skal der til at ske noget igen!

Trugstadet, som står hjemme i haven, var der temmelig meget liv i, bierne fyldte 4 – 5 rammer og havde godt med foder på lager, 3 fyldte rammer hvor forseglingen var indtakt. Jeg ridsede de forseglede foderrammer godt op, så bierne kan dufte indholdet og går tilbage  i stadet efter det.
De vil helst ikke forlade den vinterklyngen, som de sidder i for at holde varmen.

I bigården på Remmevej var resultatet lidt blandet, de 2 familier var i fin form og fyldte ca 4 rammer hver især.
Fodermængden var også fin her, 3 tavler med intakt forsegling; de blev ridset op og jeg forventer at bierne kommer godt igang.

Den sidste familie på Remmevej, var noget presset! Her kunne bierne knapt fylde en halv ramme og foderet i tavlerne var spist helt op.
Allerede i oktober var jeg lidt bekymret for den familie, de ville ikke tage så meget foder ind som de andre. Jeg havde ladet en 3/4  fyldt fodertaske sidde i stadet, i et optimistisk håb om at de ville finde det frem hvis de blev presset – men det gik ikke.
Familien fik en pakke foderdej skåret op og lagt lige over den lille klynge de sad i, jeg håber de kommer sig lidt og at der stadig er en levende dronning i stadet.

Så alt i alt er den første vinter, så endeløs som den har været, som biavler vel gået ok, de 3 familier har en fin størrelse og hvis der kommer nogle blomster skal vi nok få en solid portion honning ud af dem.
Den svage familie skal vi så have til at overleve. Hvis der en dronning får den lov at komme til kræfter frem til sommeren, hvor jeg så vil overveje at dele dem og få en familie mere ud af den. Hvis dronningen er død må jeg købe en ny eller slå de resterende bier sammen med en af de andre familier.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.